Keniýada nebit tanker partlady

Wakada ilkinji kesgitlemelere görä 13 adam ýogaldy

1677128
Keniýada nebit tanker partlady

Keniýada ýollaryň biriniň üstüne agdarylan nebit tankeriniň od alyp partlamagy netijesinde 13 adam ýogaldy. 

Ýurdyň Siaýa etrabynyň golaýynda başdan geçirilen heläkçilikde şeýle hem köp sanda adam ýaralandy. 

Resmiler wakanyň bolan ýerinde 12 adamyň ýogalandygyny, agyr ýaralanan 1 adamyň bolsa hassahanada ýogalandygyny habar berdiler. 


Etiketkalar: #nebit , #tanker , #partlama , #Keniýa

Degişli Habarlar