Afrinde Guralan Bombaly Hüjümde 3 Adam Ýogaldy

Terrorçylykly hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä 1-i çaga 3 adam ýogaldy, 3 adam hem ýaralandy

1665255
Afrinde Guralan Bombaly Hüjümde 3 Adam Ýogaldy

Siriýanyň demirgazygynda oppozisionerleriň gözegçiligi astyndaky Afrin etrabynda guralan bombaly hüjümde 1-i çaga 3 adam ýogaldy, 3 adam hem ýaralandy.

“Zeýtun Şahajygy” operasiýasy bilen terrordan saplanan Afrin etrabynda ulaga goýlan bomba ýaryldy.

Terrorçylykly hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä 1-i çaga 3 adam ýogaldy, 3 adam hem ýaralandy.

Howpsyzlyk güýçleri terrorçylykly hüjümiň ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK tarapyndan guralandygyny öňe sürýär.

Siriýanyň demirgazygynda oppozisionerleriň gözegçiligi astynda ýerleşýän Afrin etraby, 2018-nji ýylyň mart aýynda “Zeýtun Şahajygy” operasiýasy bilen terrordan saplanypdy.Degişli Habarlar