Antoniu Guterreş Ýaňadandan BMG-nyň Baş Sekretarlygyna Saýlandy

Guterreşiň ikinji döwri 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda başlar

1660860
Antoniu Guterreş Ýaňadandan BMG-nyň Baş Sekretarlygyna Saýlandy

Ýurdy Portugaliýa tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen we BMG-nyň Howpsyzlyk Geňeşi tarapyndan dalaşgärligi tassyklanan Guterreş, 193 agzalygy BMG-nyň Baş Assambleýasynda ikinji gezek BMG-nyň Baş sekretarlygyna saýlandy.

BMG-nyň Baş sekretary wezipesini ýerine ýetirýän Guterreşiň ikinji döwri 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda başlar.

BMG-nyň Baş sekretary 5 ýyl möhlet bilen saýlanýar.Degişli Habarlar