Kot d’Iwuaryň Burkino-Faso serhedinde terrorçylykly hüjüm guraldy

Wakada 3 esger ýogaldy

1657140
Kot d’Iwuaryň Burkino-Faso serhedinde terrorçylykly hüjüm guraldy

Kot d’Iwuar döwletiniň Baş ştaby tarapyndan berilen beýanatda, Tehini-Togolokaýe diýilen ýerde gözegçilik işlerini geçirýän harby ulaga, ozal gizlenip goýulan partlaýjy bilen hüjüm guralandygy mälim edildi

Hüjümde 3 esgeriň ýogalandygy, 4 esgeriň bolsa ýaralanandygy habar berildi. Degişli Habarlar