Ukraina Russiýanyň Odessa şäherindäki konsulyny islenmeýän adam yglan etdi

Beýanatda rus konsulyň Ukrainany 30-njy aprele çenli terk etmegi islenendigi mälim edildi

1629375
Ukraina Russiýanyň Odessa şäherindäki konsulyny islenmeýän adam yglan etdi

Ukraina Russiýanyň düýn bir Ukrainaly diplomady islenmeýän adam hökmünde yglan etmegini ýazgaryp, jogap hökmünde Russiýanyň Odessa şäherindäki konsulyny ýurtdan çykarjakdygyny habar berdi. 

Ukrainanyň Daşary işler ministrliginden berilen beýanatda, Russiýanyň hereketiniň Ukraina garşy alynyp barylýan kampaniýanyň dowamy hökmünde garalýandygy mälim edildi. 

Russiýanyň düýn bir ukrainaly diplomady islenmeýän adam hökmünde yglan edýän kararynyň ýazgarylýandygy bellenen beýanatda, oňa jogap hökmünde Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherindäki konsulyny islenmeýän adam hökmünde yglan edilendigi aýan edildi. 

Beýanatda rus konsulyň Ukrainany 30-njy aprele çenli terk etmegi islenendigi mälim edildi. Degişli Habarlar