Russiýa Kerç Bogazynyň Golaýynda Türgenleşik Geçirýär

Türgenleşigiň çäginde rus flodyna degişli gämiler deňizde öz işine başlady

1626261
Russiýa Kerç Bogazynyň Golaýynda Türgenleşik Geçirýär

 

Rus flody Kerç bogazynyň golaýynda harby türgenleşik geçirýär.

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannama görä, harby türgenleşik Krymda Kerç bogazynyň golaýynda ýerleşýän Opukda geçirilýär.

Türgenleşigiň çäginde rus flodyna degişli gämileriň deňizde öz işine başlandygy nygtaldy.

Beýannamada “Türgenleşige howa we emeli hemra güýçleri, howa goranyş ulgamlary, harby gämiler, Garadeňiz flodynyň käbir kenarýaka güýçleri we Hazar flodynyň käbir kenarýaka güýçleri gatnaşýar” diýildi.Degişli Habarlar