Donbassda bir ukrain esger ýogaldy

Ukrainanyň gündogaryndaky Donbass sebitinde separatistleriň od açmagy netijesinde bir Ukrain esger ýogaldy

1626563
Donbassda bir ukrain esger ýogaldy

Ukrainanyň Ýaragly güýçlerinden berilen beýanata görä, separatist toparlar düýn gijeden başlap ýerli wagt bilen sagat irden 07:00-a çenli 8 aýry gezek ylalaşygyň düzgünini bozdy. 

Donbassda separatistler tarapyndan od açylmagy netijesinde Ukrainanyň goşunyndan bir esgeriň ýogalandygy habar berilen beýanatda, ÝHHG-nyň resmilerine hadysa bilen bagly maglumat berilendigi mälim edildi. 

Ukrainanyň Baş ştabynyň Başlygy Ruslan Homçak 30-njy martda Russiýanyň türgenleşik bahanasy bilen Ukraina serhediniň golaýyna harby güýç üýşürýändigini aýdypdy.

Donbassdaky dartgynlyk boýunça Russiýanyň, Ukrainanyň we Ýewropada howpsyzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerinden emele gelýän Üçtaraplaýyn aragatnaşyk topary 2020-nji ýylyň 27-nji iýulynda hüjümleriň bes edilmegi hakynda karar kabul edipdi.

Sebitde garaşsyzlygyny yglan edendigini aýdýan Russiýanyň tarapynda durýan separatistler bilen resmi Kiýewiň arasynda 2014-nji ýyldan bäri dowam edýän çaknyşyklarda 13 müňden gowrak adam ýogaldy.

 


Etiketkalar: #Russiýa , #Donbass , #Ukraina

Degişli Habarlar