Wladimir Zelenskiý Donbass sebitinde gözegçilik işlerini geçirdi

Zelenskiý we esgerler, esgerler üçin 1 minutlyk hormatly dymyşlyk edenlerinden soň, günortan naharyny bilelikde edindiler

1617577
Wladimir Zelenskiý Donbass sebitinde gözegçilik işlerini geçirdi

Ukrainanyň Döwlet baştutany Wladimir Zelenskiý, ýurdyň gündogaryndaky Donbass front liniýasynda ylalaşygyň düzgün bozmalarynyň iň köp başdan geçirilýän ýerinde gözegçilik işlerini geçirdi. 

Esgerlere Ukrainanyň topraklaryny goraýandyklary üçin minnetdarlyk bildiren Zelenskiý: "Siz gahrymançylygyň we tutanýerliligiň iň hakyky mysalysyňyz. Döwletimizi goramak üçin wepat bolan her esgerimizi ýatlaýarys" diýip belledi. 

Zelenskiý we esgerler, esgerler üçin 1 minutlyk hormatly dymyşlyk edenlerinden soň, günortan naharyny bilelikde edindiler. Degişli Habarlar