Bagdatda Guralan Bombaly Hüjümde 1 Adam Ýogaldy

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady

1606788
Bagdatda Guralan Bombaly Hüjümde 1 Adam Ýogaldy

Yragyň paýtagty Bagdatda guralan bombaly hüjümde ilkinji kesgitlemelere göra 1 adam ýogaldy, 3 adam ýaralandy.

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň berýän habaryna görä, Bagdadyň günorta gündogarynda ýerleşýän “Meştel” etrapçasynda, partlaýjy goýlan motosikl ýaryldy.

Partlamada ilkinji kesgitlemelere görä, 1 adam ýogaldy, 3 adam hem ýaralandy.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady.


Etiketkalar: #Bagdat , #bombaly hüjüm , #Yrak

Degişli Habarlar