Rasulaýnda Bolan Parlamada 2 Çaga Ýogaldy

Partlamanyň sebäbi heniz bilinmeýär

1605872
Rasulaýnda Bolan Parlamada 2 Çaga Ýogaldy

Siriýada “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasy zolagynda ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK-dan saplanan Rasulaýn etrabynda bolan partlamada 2-i çaga asuda ilatdan 4 adam ýogaldy, 9 adam ýaralandy.

Şanlyurfanyň Jeýlanpynar etrabynyň garşysynda ýerleşýän Rasulaýn etrabynda Türkiýe wagty bilen 01.00 töweregi partlama boldy.

Mesele hakynda berlen beýannamada görä, partlamada 2-si çaga asuda ilatdan 4 adam ýogaldy, 9 adam ýaralandy.

Ýaralananlar golaýdaky hassahanalarda bejergi astyna alyndy.Degişli Habarlar