Dünýä ýurtlary azyk ätiýaçlaryny artdyrýarlar

Halkara Galla geňeşiniň berýän habaryna görä, Hytaý, ABŞ, Russiýa, Hindistan we Pakistan iň köp bugdaý ätiýajyny artdyran ýurtlar boldy

1605552
Dünýä ýurtlary azyk ätiýaçlaryny artdyrýarlar

Koronawirus epidemiýasy we gurakçylyk aladasy sebäpli dünýäde azyk bolçulygynda ýetmezçiligiň başdan geçirilmezligi üçin dünýä ýurtlary azyk ätiýaçlyklaryny artdyrmaga başladylar. 

Halkara Galla geňeşiniň berýän habaryna görä, Hytaý, ABŞ, Russiýa, Hindistan we Pakistan iň köp bugdaý ätiýajyny artdyran ýurtlar boldy. 

Türkiýe hem öz gezeginde azyk ätiýaçlaryny artdyrmak üçin çäre görýär. 

Täze möwsümde oba hojalyk önümçiliginiň 5 göterim artmagyna garaşylýar. 

Türkiýäniň Toprak önümleri ofisiniň baş direktory Ahmet Güldal, görülen çäreler bilen ätiýaçlary möhüm derejede güýçlendirendiklerini habar berdi. 


Etiketkalar: #bugdaý , #galla , #ätiýaç

Degişli Habarlar