“Federal Kansler, Türkiýe Bilen ÝB-niň Arasyndaky Oňyn Gatnaşyklaryň Ähmiýetine Ünsi Çekdi”

Nemes hökümetiniň metbugat geňeşçisi, Merkel bilen Prezident Erdoganyň geçiren duşuşygy hakynda maglumat berdi

1596098
“Federal Kansler, Türkiýe Bilen ÝB-niň Arasyndaky Oňyn Gatnaşyklaryň Ähmiýetine Ünsi Çekdi”

 

Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkeliň, Türkiýe bilen ÝB-niň arasyndaky oňyn gatnaşyklaryň ähmiýetine ünsi çekendigi nygtaldy.

Nemes hökümetiniň metbugat geňeşçisi Steffan Seibert, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel bilen Prezident R. T. Erdoganyň düýn wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren duşuşygy hakynda maglumat berdi.

Seibert, iki lideriň täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy göreş we Ortaýer deňiziniň gündogarynda başdan geçirilýän wakalar bilen birlikde sebitara meseleler hakynda pikir alyşandygyny nygtady.

“Federal Kansler, Türkiýe bilen ÝB-niň arasyndaky oňyn gatnaşyklaryň ähmiýetine ünsi çekdi” diýen Seibert, Prezident Erdogan bilen Federal Kansler Merkeliň, Liwiýada Abdulhamid Dibeýbeniň ýolbaşçylygynda hökümetiň gurulmagyna doly goldaw berilmegi meselesinde ylalaşyk gazanandygyny ýatlatdy.

Nemes hökümetiniň metbugat geňeşçisi Steffan Seibert, Merkeliň, BMG-nyň ýolbaşçylygynda ýakynda Kipr gepleşikleriniň başlamagyna hoşallyk bildirendigini aýtdy.Degişli Habarlar