Şwesiýada pyçakly hüjüm guraldy

Şwesiýanyň Premýer ministri Stefan Löfwen hüjümi ýazgardy

1594823
Şwesiýada pyçakly hüjüm guraldy

Şwesiýanyň Wetlanda şäherinde guralan pyçakly hüjümde 8 adam ýaralandy, hüjümçi täsirsiz ýagdaýa getirildi. 

Resmiler adam öldürmäge synanyşyk hökmünde häsýetlendiren wakany, birnäçe wagt soň terrorçylykly hüjüm şübhesi çägine alandyklaryny habar berdiler. 

Şwesiýanyň Premýer ministri Stefan Löfwen hüjümi ýazgaryp, jemgyýetiň umumy güýji bilen bular ýaly elhenç hüjümlere garşy berk duruljakdygyny mälim etdi. Degişli Habarlar