Sergeý Lawrow, Ermenistanyň Daşary Işler ministri Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

Russiýa Ermenistandaky dartgynlygyň parahatçylykly ýagdaýda çözülmegini umyd edýär

1590799
Sergeý Lawrow, Ermenistanyň Daşary Işler ministri Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

 

Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow, Ermenistanyň Daşary işler ministri Ara Aýwazýan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Ermenistanyň Daşary işler ministri Ara Aýwazýanyň telefon söhbetdeşliginde rus kärdeşi Lawrowa, Ermenistanyň goşunlarynyň Premýer ministr Paşinýanyň wezipesinden çekilmegi üçin beren çagyryşyndan soň başdan geçirlen wakalar hakynda maglumat berendigi nygtaldy.

Rus tarapy Ýerewanda başdan geçirilýän wakalary Ermenistanyň içerki meselesi hökmünde görýär we dartgynlygyň parahatçylykly ýagdaýda çözülmegini umyd edýär.Degişli Habarlar