Russiýa, Estoniýaly Diplomady Ýurtdan Çykardy

“Ilçä, Estoniýaly diplomadyň ýurtdan çykarylýandygy hakynda protest notasy berildi”

1586525
Russiýa, Estoniýaly Diplomady Ýurtdan Çykardy

 

Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Mariýa Zaharowa, Estoniýanyň Moskwadaky ilçihanasynda işleýän bir diplomady ýurtdan çykarandyklaryny aýtdy.

Zaharowa, paýtagt Moskwada wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly metbugata beren beýannamasynda, Estoniýanyň ozal Russiýanyň Tallindäki ilçihanasynda işleýän rus diplomady  ýerliksiz “islenmeýän adam” hökmünde yglan edendigini ýatlatdy.

Estoniýanyň Moskwadaky ilçisiniň Russiýanyň Daşary işler ministrligine çagyrlandygyny aýdan Zaharowa, “Ilçä, Estoniýaly diplomadyň ýurtdan çykarylýandygy hakynda protest notasy berildi” diýdi.Degişli Habarlar