Saud Arabystanyna raketaly hüjüm guraldy

Hökümediň resmileri hüjüm bilen baglanşykly beýanat bermediler

1571544
Saud Arabystanyna raketaly hüjüm guraldy

Saud Arabystanynyň paýtagty Riýad şäherine raketaly hüjüm guraldy.

Raketaly hüjümler howa goranyş ulgamlarynyň saýasynda öňi alyndy. 

Hüjümlerden soň Riýad howa menzilinde uçar saparlary 2-nji buýruga çenli goý bolsun edildi. 

Hökümediň resmileri hüjüm bilen baglanşykly beýanat bermediler. 


Etiketkalar: #Riýad , #Saud Arabystany

Degişli Habarlar