Braziliýada uçar heläkçiligi başdan geçirildi

Wakada 6 adam ýogaldy

1570199
Braziliýada uçar heläkçiligi başdan geçirildi

 

Braziliýada başdan geçirilen uçar heläkçiliginde uçaryň uçarmany bilen birlikde, Braziliýanyň 4-nji futbol ligasynda oýnaýan Palmas Futebol e Regatas klubynyň başlygy we 4 futbolçy ýogaldy. 

Palmas Futebol e Regatas klubyndan berilen beýanata görä, Porto Nasional şäherindäki Tokanktis awiasia bileleşiginden, şu gün geçirilmeli bolan duşuşyk üçin Goiania şäherine gitmek maksady bilen ýola çykan uçaryň ýere gaçmagy netijesinde 6 adam ýogaldy. 

Beýanatda: "Uçar heläkçiliginde diri galan adamyň bolmandygyny uly gynanç bilen habar berýäris. Bu gam-gussaly pursatda klub, gerek bolan goldawy berjek maşgala agzalary üçin doga etmegiňiz isleýär" diýip bellendi. 

Uçar heläkçiliginden uçarman bilen birlikde Palmas Futebol e Regatas klubynyň başlygy Lukas Meira bilen futbolçylar Lukas Praksedes, Guilherme Noe, Ranule we Markus Molinari ýogaldy. 

Uçar heläkçiligi bilen bagly derňew işi başladyldy. Degişli Habarlar