Kovid-19 Howply Bolmagynda Galýar

Dünýäde täze görnüş koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 1 million 908 müň 855 adama ýetdi

1560092
Kovid-19 Howply Bolmagynda Galýar

 

Dünýäde täze görnüş koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 1 million 908 müň 855, wirusa ýoluganlaryň sany 88 million 610 müň, sagalanlaryň sany 63 million 699 müň adama ýetdi.

ABŞ-da Kovid-19 sebäpli 374 müň 124 adam ýogaldy, 22 million 132 müň adam hem hasaba alyndy. ýurtda ýanwar aýynyň ahyryna çenli epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sanynyň 438 müň adamdan geçip biljekdigi barada duýduryş berildi.

Braziliýada koronawirus sebäpli 200 müň 498 adam ýogaldy, 7 million 961 müň adam hem hasaba alyndy.

Koronawirus Meksikada 131 müň 31 adamyň ýogalmagyna, 1 million 493 müň adamyň hem hasaba alynmagyna sebäp boldy.

Italiýada epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sany 77 müň 291, hasaba alynan kesellileriň sany 2 million 220 müň adama ýetdi.

Britaniýada wirus sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 24 sagatda 21-nji aprelden bäri ilkinji gezek 1162 adam artyp 78 müň 508, wirusa ýoluganlaryň sany 52 müň 618 adam artyp 2 million 889 müň 419 adama ýetdi.

Fransiýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany 66 müň 841, wirusa ýoluganlaryň sany 2 million 727 müň adama ýetdi. Ýurtda ýerli wagt bilen 20.00-dan 06.00-a çenli dowam edýän köçä çykmak gadagançylygynyň möhledi 20-njy ýanwara çenli uzadyldy.

Germaniýada epidemiýa sebäpli 39 müň 258 adam ýogaldy, 1 million 869 müň adam hem hasaba alyndy.

Peruda epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sany 37 müň 173, wirusa ýoluganlaryň sany 1 million adamdan geçdi. Peru, hytaýly Sinoparm firmasyndan täze görnüş koronawirus sanjymyny almak üçin şertnama baglaşdy.

Koronawirus Ukrainada 19 müň 588 adamyň ýogalmagyna, 1 million 105 müň adamyň hem hasaba alynmagyna sebäp boldy.

Koronawirus sebäpli:

Kolumbiýada 45 müň 67

Argentinada 44 müň 122

Polşada 30 müň 241

Belgiýada 19 müň 936

Çilide 16 müň 913

Kanadada 16 müň 379

Ruminiýada 16 müň 410

Ekwadorda 14 müň 158

Çeh Respublikasynda 12 müň 800

Gollandiýada 12 müň 84

Wengriýada 10 müň 325 adam ýogaldy.Degişli Habarlar