ABŞ, Peşmergelere Harby Ulag Kömegini Berdi

ABŞ-nyň Peşmerge güýçlerine beren ulaglarynyň sany hakynda maglumat berilmedi

1559431
ABŞ, Peşmergelere Harby Ulag Kömegini Berdi

 

ABŞ, Yragyň Kürt Awtanomiýasynyň Peşmerge güýçlerine täze ýylda harby ulag kömegini berdi.

ABŞ, Peşmerge ministrligine ozal hem birnäçe gezek kömek beripdi, soňky gezek Erbil şäherinde geçirlen dabarada  harby ulaglar Peşmerge güýçlerine tabşyryldy.

ABŞ-nyň Peşmerge güýçlerine beren ulaglarynyň sany hakynda maglumat berilmedi emma darabada Humwee kysymly  sowutly we tiz kömek ulaglary ýaly onlarça ulag ünsleri özüne çekdi.

Ady agzalýan kömegiň, Yragyň Premýer ministri Mustafa Al Kazyminiň, ýurtdaky amerikaly esgerleriniň ýarysynyň ýakynda Yrakdan çekiljekdigi hakyndaky beýannamasyndan soňra berilmegi ünsleri özüne çekdi.

 

 Degişli Habarlar