Owganystanda Howpsyzlyk Güýçleri Nyşana Alyndy

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady

1556949
Owganystanda Howpsyzlyk Güýçleri Nyşana Alyndy

Owganystanyň Gazna welaýatynda gözegçilik merkezine guralan ýaragly hüjümde 3 polis gullukçysy ýogaldy.

Hüjüm, şahsyýeti näbelli adamlar tarapyndan Gazna welaýatyndaky 4-nji gözegçilik merkezine guraldy.

Içeri işler müdürliginiň metbugat geňeşçisi Ahmad Han Siret, hüjümde 3 polis gullukçysynyň ýogalandygyny, hüjümçileriň gaçandygyny aýtdy.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady.

 Degişli Habarlar