Owganystanda Howpsyzlyk Güýçleri Nyşana Alyndy

Bombaly hüjümde 5 howpsyzlyk işgäri ýogaldy.

1549111
Owganystanda Howpsyzlyk Güýçleri Nyşana Alyndy

 

Owganystanyň Perwan welaýatynda guralan bombaly hüjümde 5 howpsyzlyk işgäri ýogaldy.

Içeri işler müdüri Abdul Wasi Rahimi, Perwan welaýatynyň Abdi baý etrapçasynda ýola goýlan bombanyň, howpsyzlyk güýçleri geçip barýarka ýarylandygyny aýtdy.

Rahimi hüjümde 5 howpsyzlyk işgäriniň ýogalandygyny belledi.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady.Degişli Habarlar