Putin Howpsuzlyk Geňeşi bilen Daglyk Garabagy maslahatlaşdy

Russiýanyň Döwlet baştutanynyň Metbugat sekretary Dmitriý Peskow mesele bilen bagly beýanat berdi

1535711
Putin Howpsuzlyk Geňeşi bilen Daglyk Garabagy maslahatlaşdy

Russiýanyň Döwlet baştutany Wlaidmir Putin, Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agzalary bilen Daglyk Garabagdaky Parahatçylyk güýjüniň işleri bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. 

Russiýanyň Döwlet baştutanynyň Metbugat sekretary Dmitriý Peskow, maslahatda Daglyk Garabagdaky Rus Parahatçylyk güýjüniň we ynsanperwer missiýanyň işleriniň maslahatlaşylandygyny mälim etdi. 

Peskowyň habar bermegine görä, Putin maslahatda mundan başgada, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew we Ermenistanyň Premýer ministri Nikol Paşinýan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginiň düzümi barada maglumat berdi.Degişli Habarlar