Putin 3 Ministri Wezipesinden Boşatdy

Rus hökümetindäki Wise-premýerleriň sany 9-dan 10-a çykaryldy

1524477
Putin 3 Ministri Wezipesinden Boşatdy

 

Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, 3 ministri wezipesinden boşatdy

Putin tarapyndan tassyklanan kararnama göra, Transport ministri Ýewgeniý Ditrih, Tebigi serişdeler we daşky gurşaw ministri Dmitri Kobylkin we Gurluşyk ministri Wladimir Ýakuşew wezipesinden boşadyldy.

Soňky kararnama bilen rus hökümetindäki Wise-premýerleriň sany hem 9-dan 10-a çykaryldy.

Russiýanyň Premýer ministri Mihail Muşistin, wezipesinden boşadylan ministrleriň ýerine täze dalaşgärlerini Rus parlamentiniň aşakky ganady Duma hödürländigini aýtdy.

Russiýanyň Energetika ministri Nowagy Wise-premýerlige dalaşgärlige hödürlän Muşistin, Energetika ministri hökmünde Nowagyň ýerine RusGidronyň Baş müdüri Nikolaý Sulginowy teklip etdi.

 

 Degişli Habarlar