Owganystanda bombaly hüjüm guraldy

Owganystanda guralan bombaly hüjümde 3 adam ýogaldy

1522534
Owganystanda bombaly hüjüm guraldy

Balh welaýatynyň Şolgara etrabynyň Içeri işler edarasynyň müdüri Saýed Arif Ikbali, etrapdaky goragçy serkerdelerden Nazar Gulyň öýüne ýerleşdirilen bombanyň partlandygyny habar berdi. 

Ikbali, hüjümde serkerde Gulyň oglunyň we asuda ilatdan 2 adamyň ýogalandygyny, 15 adamyň ýaralanandygyny mälim etdi. 

Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan ýok. 


Etiketkalar: #serkerde , #hüjüm , #Balh

Degişli Habarlar