Gruziýada Parlament Saýlawy Geçirilýär

3 million 526 müň 23 saýlawçy, Mejlisiň 150 halk deputatyny saýlamak üçin ses berer

1518923
Gruziýada Parlament Saýlawy Geçirilýär

Gruziýada şu gün Parlament saýlawy geçirilýär

Gruziýada bellige alynan 3 million 526 müň 23 saýlawçy, Mejlisiň 150 halk deputatyny saýlamak üçin ses berer.

Gruziýanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny yglan etmeginden soň 9-njy gezek parlament saýlawy geçirilýär.

Saýlawda 57 syýasy partiýanyň we 2 saýlaw toparynyň dalaşgärleri bäsleşer.

 Degişli Habarlar