Fransiýanyň Nis Şäherinde Guralan Hüjümde 3 Adam Ýogaldy

Fransiýanyň Nis şäherinde buthananyň golaýynda guralan pyçakly hüjümde 3 adam ýogaldy

1518155
Fransiýanyň Nis Şäherinde Guralan Hüjümde 3 Adam Ýogaldy

Fransuz resmileri Nisdäki Notr Dam buthanasynyň golaýynda pyçakly hüjümiň guralandygyny beýan etdiler.

Resmiler hüjümde 3 raýatyň ýogalandygyny, köp sanly adamyň ýaralandygyny habar berdi.

Nisin häkimi Kristian Estrosi sosial media hasabyndan beren habarnamasynda jenaýatçynyň ele salynandygyny mälim etdi.

Fransiýanyň Terrorizme garşy Prokuroturasynyň bolsa hüjüm boýunça jenaýat işiniň gozgalandygyny habar berildi.

Milli mejisde hüjümde aradan çykanlar üçin bir minutlyk hormatly dymyşlyk edildi.


Etiketkalar: #jenaýat , #Nis , #Fransiýa

Degişli Habarlar