Russiýanyň geçirýän harby türgenleşigine 80 müň esger gatnaşýar

Russiýa 80 müň esger bilen "Kawkaz-2020" atly harby türgenleşik geçirýär

1494706
Russiýanyň geçirýän harby türgenleşigine 80 müň esger gatnaşýar

Russiýanyň günorta we demirgazyk Kawkaz sebitinde "Kawkaz-2020" atly harby türgenleşik başlady. 

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä, Kawkaz-2020 harby türgenleşigine 80 müňe golaý rus esger bilen birlikde Belarussiýa, Hytaý, Eýran, Pakistan, Ermenistan we Mýanma ýaly ýurtlardan gelen takmynan 1000 esger gatnaşýar. 

Russiýanyň günorta we demirgazyk Kawkaz sebitlerindäki Kapustin Ýar, Aşuluk, Adanak we Prodboý poligonlarynda we Gara deňiz bilen Hazar deňizinde geçirilýän türgenleşiklerde, takmynan 60 harby uçar, 30 harby gämi, 250 taňk, 450 sowutly ulag, 200 top we raketa atmak ulgamy bar. 

Rus harby birikmeleriň ýurdyň günorta-günbatarynda harby howpsuzlygy üpjün etmek başarnygyny gözden geçirmek maksady bilen geçirilýän türgenleşik 26-njy sentýabra çenli dowam eder. Degişli Habarlar