Ýaponiýada 100 Ýaşyndan Geçen 80 Müň Adam Bar

1 asyrdan geçen ynsanlaryň sany 9 müň 176 adam artyp 80 müň 450 adama ýetdi

1491238
Ýaponiýada 100 Ýaşyndan Geçen 80 Müň Adam Bar

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýurtda ýüz ýaşyndan geçenleriň sany baradaky görkezijilerine göra, 1 asyrdan geçen ynsanlaryň sany 9 müň 176 adam artyp 80 müň 450 adama ýetdi.

Ýaponiýada zenanlaryň 88  göterimi şol sanynyň esasy bölegini emele getirýär.

Ýüz ýaşyndan uly adamlaryň esasy bölegi Şimane welaýatynda ýaşaýar.

Ýaponiýada 2019-njy ýylyň görkezijilerine görä, zenanlaryň ortaça ýaşy 87,45, erkekleriň ortaça ýaşy bolsa 81, 41


Etiketkalar: #erkek , #zenan , #ýapon , #ýaş

Degişli Habarlar