NATO: "Belarussiýa serhedine goşmaça harby güýjiň gönükdirilendigi baradaky öňe sürmeler esassyz"

Belarussiýada Prezident saýlawyndan soň başlan protestler dowam edýär

1477622
NATO: "Belarussiýa serhedine goşmaça harby güýjiň gönükdirilendigi baradaky öňe sürmeler esassyz"

NATO, Belarussiýanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň Polşadaky we Litwadaky harby birikmelere goşmaça harby güýjiň gönükdirilendigi baradaky öňe sürmesini ret etdi. 

NATO-nyň Metbugat geňeşçisi Oana Lungesku beren beýanatynda: "NATO-nyň Belarussiýa serhedine goşmaça harby güýç gönükdirendigi baradaky ähli öňe sürmeler esassyz" diýip belledi. 

NATO-nyň Belarussiýa ýa-da başga bir ýurda howp salmaýandygyny aýdan Lungesku: "NATO-nyň sebitde goşmaça harby güýç gönükdirmeýär. Pozisiýamyz dolulygyna goranmak maksatlydyr. Resmi Minski adaty hukuklara hormat goýmaga çagyrýarys" diýip beýan etdi. 

Belarussiýanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, düýn Polşadaky we Litwadaky esgerleriň taýarlyk içindediklerini belläp, ýurdyň Ýaragly güýçlerini günbatar serhedine çekendigini habar beripdi. 

Aleksandr Lukaşenko, özüne garşy geçirilýän protestleriň goňşy ýurtlardan guramaçylyk edilýändigini belläp: "Özbaşdak döwletimiziň içerki işlerine açyk ýagdaýda daşardan goşulýarlar" diýip nygtapdy. 

Belarussiýada Prezident saýlawyndan soň başlan protestler dowam edýär. Degişli Habarlar