Parahatçylyk Çeşmesi sebitinde terrorçylykly hüjüm guraldy

Wakada 3 adam ýaralandy

1476363
Parahatçylyk Çeşmesi sebitinde terrorçylykly hüjüm guraldy

Siriýanyň demirgazygyndaky Tel Abýad etrabynyň günorta-gündogaryndaky Suluk etrapçasynda bomba ýüklenen ulagyň partlamagy netijesinde asuda ilatdan 3 adam ýaralandy. 

Etrabyň merkezindäki oýun parkynda guralan terrorçylykly hüjümiň netijesinde ýaralanan 3 adam Türkiýä getirildi. 

Hüjümiň guralan ýerine gönükdirilen Siriýanyň Milli Goşunyna degişli esgerler we ýerli Howpsuzlyk güýçleri, hüjümiň ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK tarapyndan guralandygyny çak edýär. 

Siriýanyň Milli Goşunyna degişli howpsuzlyk güýçleri bilen Milli Howpsuzlyk gullugynyň bilelikde geçiren işleriniň netijesinde şu aý Mabruke we Suluk etrapçalarynda 3 aýry terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. 

Tel Abýad etrabynyň günorta-gündogaryndaky Suluk etrapçasy, opearsiýanayň çäginde 13-nji oktýabrda ÝPG/PKK-a agza terrorçylardan saplanypdy. 


Etiketkalar: #Siriýa , #Tel Abýad

Degişli Habarlar