Siriýada ÝPG/PKK tarapyndan  goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 1 çaga ýogaldy

düýn terror guramasy DAIŞ tarapyndan goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 2 çaga ýaralanypdy.

1446157
Siriýada ÝPG/PKK tarapyndan  goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 1 çaga ýogaldy

 

Siriýanyň demirgazygynda ýerleşýän Mare etrabynda, terror guramasy ÝPG/PKK tarapyndan  goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 1 çaga ýogaldy.

Mare etrabynda mallaryny idedýän çagalardan biri mina basdy

Terror guramasy ÝPG/PKK bilen Siriýanyň Milli goşunynyň front liniýasynda ýerleşýän İsnübül obasynda bolan partlamada, mina basan çaga ýogaldy.

Bab etrabynda hem düýn terror guramasy DAIŞ tarapyndan goýlan minanyň ýarylmagy sebäpli 2 çaga ýaralanypdy.Degişli Habarlar