Epidemiýanyň merkezi ABŞ-da koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 128 müň 819 adamdan geçdi

Dünýäde sagalanlaryň sany 5 million 705 müň adamdan geçdi

1446365
Epidemiýanyň merkezi ABŞ-da koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 128 müň 819 adamdan geçdi

 

Dünýäde täze görnüş koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 509 müň 113, wirusa ýoluganlaryň sany 10 million 449 müň, sagalanlaryň sany 5 million 705 müň adamdan geçdi.

Epidemiýanyň merkezi ABŞ-da koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 128 müň 819 adamdan, wirusa ýoluganlaryň sany 2 million 683 müň 300 adamdan geçdi.

Epidemiýada ikinji merkeze öwrülen Braziliýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 24 sagatda 692 adam artyp 58 müň 314, wirusa ýoluganlaryň sany 24 müň 52 adam artyp 1 million 368 müň 195 adama ýetdi.

Meksikada koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 1 günde 473 adam artyp 27 müň 121, hasaba alynanlaryň sany 3 müň 805 adam artyp 220 müň 657 adama ýetdi.

Epidemiýanyň Ýewropadaky merkezi Britaniýada koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 43 müň 550 adamdan geçdi. Paýtagt Londonyň 160 kilometr demirgazygynda ýerleşýän 400 müň ilatly Lester şäherinde soňky 2 hepde-de 866 adamyň hasaba alynandygy sebäpli Saglygy goraýyş ministri Hankok, şäherde şu günden başlap dükanlaryň, penşenbe gününden başlap hem mekdepleriň ýapyljakdygyny mälim etdi.

Italiýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany 1 günde 6 adam artyp 34 müň 744 adama ýetdi. Soňky 24 sagatda ýene-de 174 adama wirusyň ýokaşandygy anyklanyldy.

Fransiýada epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 3 günde 35 adam artyp 29 müň 813 adama, wirusa ýoluganlaryň sany 1 günde 280 adam artyp 200 müň 611 adama ýetdi.

Ispaniýanyň Saglygy goraýyş ministrligi Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sanynyň soňky 1 hepdede 3 adam artyp 28 müň 346 adama, hasaba alynanlaryň sanynyň soňky 24 sagatda 84 adam artyp 248 müň 334 adama ýetendigini mälim etdi.

Portugaliýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany 4 adam artyp 1568, hasaba alynanlaryň sany 266 adam artyp 41 müň 912 adama ýetdi.

Belgiýada koronawirus sebäpli 9 müň 747 adam ýogaldy, 61 müň 427 adam hem hasaba alyndy.

Balkanlarda koronawirusa ýoluganalryň sanynyň artmagy sebäpli käbir ýurtlarda ýaňadandan çäklendirmeler goýuldy.

Serbiýada epidemiýa sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 24 sagatda 4 adam artyp 274 adama, wirusa ýoluganlaryň sany 242 adam artyp 1433 adama ýetdi. Paýtagt Belgratda ýapyk ýerlerde maska dakmak mejbury ýagdaýa getirildi, Wranže şäherinde adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.

Sloweniýada Kovid-19 sebäpli 111 adam ýogaldy, hasaba alynanlaryň sany 4 adam artyp 1585 adama ýetdi.

Koronawirus Horwatiýada 107 adamyň ýogalmagyna sebäp boldy. Wirusa ýoluganlaryň sany 34 adam artyp 1725 adama ýetdi.

Bosniýa-Gersegowinada wirusa ýoluganlaryň sany 128 adam artyp 4 müň adama golaýlady.

Awstriýanyň Melburn şäherinde wirusa ýoluganlaryň sanynyň artmagy sebäpli 10 etrapçada köçä çykmak gadagan edildi. 10 etrapçada yglan edilen köçä çykmak gadagançylygynyň 29-njy iýula çenli dowam etjekdigi habar berildi. Ýurtda epidemiýa sebäpli häzire çenli 104 adam ýogaldy, 7 müň 767 adam hem hasaba alyndy.

Täze Zelandiýanyň Premýer ministri Ardern, epidemiýa sebäpli ýapylan gümrük geçelgeleriniň gysga wagtda ýaňadandan açylmagynyň howply boljakdygyny beýan etdi we serhetleriň açylmagy barada berlen çagyryşlary ret etdi. Ýurtda koronawirus sebäpli 22 adam ýogaldy, 1528 adam hem hasaba alyndy.Degişli Habarlar