Polşada prezident saýlawy geçirilýär

Saýlawçylar 11 dalaşgäriň arasyndan täze prezidenti saýlar

1444662
Polşada prezident saýlawy geçirilýär

 

Polşaly saýlawlarçy täze prezidentini saýlamak üçin ses berýär.

Bellige alynan 38 milliona golaý saýlawçy, 11 dalaşgäriň arasyndan täze prezidenti saýlar

Ir sagat 07.00-da başlan saýlaw 21.00-a çenli dowam eder.

Dalaşgärler şu günki saýlawda 50 göterim ses alyp bilmän halatynda saýlawyň ikinji tapgyry 12-nji iýulda geçirler.Degişli Habarlar