Litwa Türkiýä minnetdarlyk bildirdi

Litwanyň Daşary işler ministri Linas Linkýawiçýus Türkiýä minnetdarlyk bildirdi

1413479
Litwa Türkiýä minnetdarlyk bildirdi

Türkiýäniň Kovid-19 epidemiýasyna garşy göreş maksady bilen ugradan öýken üçin emeli wentilýatorlar enjamlary Litwa baryp ýetdi.  

Litwanyň Daşary işler ministri Linas Linkýawiçýus, öýken üçin emeli wentilýator enjamlarynyň ýurduna baryp ýetendigini sosial media hasabyndan suratyny paýlaşyp mälim etdi. 

Linas Linkýawiçýus: "Kovid-19-a garşy göreş boýunça Litwadan we Türkiýeden üstünlikli hyzmatdaşlyk mysaly. Hormatly dostym ministr Mewlüt Çawuşoglyna, Türkiýe Respublikasynyň hökümetine we türk diplomatlara beren goldawy üçin minnetdarlyk bildirýärin" diýip belledi. Degişli Habarlar