Gresiýa migrantlara garşy aşa güýç ulanmaga dowam edýär

Grek howpsyzlyk güýçleri migrantlara garşy gaz bombasyny ulandy

1373715
Gresiýa migrantlara garşy aşa güýç ulanmaga dowam edýär

 

Gresiýa migrantlara garşy aşa güýç ulanmaga dowam edýär

Grek howpsyzlyk güýçleri ara zolakda garaşýan migrantlara garşy gaz bombasyny ulandy.

Edirne Pazarkule gümrük geçelgesindäki ara zolakda birnäçe günden bäri garaşýan ýüzlerje migrant, birden atylan gaz bombalary sebäpli uly howsalany başdan geçirdi.

Gaz bombasy sebäpli çagalar bilen birlikde köp sanly migrant bejergi astyna alyndy.

 Degişli Habarlar