Asada tabynlykdaky güýçleriň we Russiýanyň guran gury we howa hüjümlerinde 4 adam ýogaldy

Russiýa düýn Daret Izze etrabyndaky iki hassahanany hem bombalapdy

1361464
Asada tabynlykdaky güýçleriň we  Russiýanyň guran gury we howa hüjümlerinde 4 adam ýogaldy

 

Siriýada Asada tabynlykdaky güýçleriň we tarapdary Russiýanyň düýn Idlibde çaknyşyksyz zolakda guran gury we howa hüjümlerinde asuda ilatdan 4 adam ýogaldy.

Harby oppozisionerleriň berýän maglumatyna görä, rus harby uçarlary düýn ir ertirden başlap Daret Izze etrabyny nyşana almaga başlady.

Hüjümlerde Ebzimo obasynda 3, Türkiýe serhedinden 5 kilometr alysda ýerleşýän Dana etrapçasynda hem 1 adam ýogaldy.

Russiýa düýn Daret Izze etrabyndaky iki hassahanany hem bombalapdy.

 

 

 Degişli Habarlar