Yrakda amerikaly esgerleriň bolýan K1 harby bazasyna raketa hüjümi guraldy

Raketa hüjüminde harby baza zeper ýetirildi

Yrakda amerikaly esgerleriň bolýan K1 harby bazasyna raketa hüjümi guraldy

Yragyň Kerkuk şäherinde Amerikaly esgerleriň bolýan K1 harby bazasyna raketa hüjümi guraldy

Kerkuk Operasiýa güýçleriniň serkerdesi Saad Harbiýe, şäheriň günbatarynda ýerleşýän K1 harby bazasyna katýuşa raketasynyň atylandygyny aýtdy.

Harbiýe, raketa hüjüminde amerikaly esgerleriň bolýan harby bazasına zeper ýetirlendigini belledi.

Harbiýe hüjümçileriň tapylmagy üçin howpsyzlyk güýçleriniň barlaglaryny dowam etdirýändigini ýatlatdy.

 Degişli Habarlar