Katar bilen Pakistan bilelikde harby howa türgenleşigini geçirdi

Kataryň we Pakistanyň harby howa güýçleri Kataryň paýtagty Dohada “Ýer titremesi 1” atly bilelikdäki türgenleşigini geçirdi

1351800
Katar bilen Pakistan bilelikde harby howa türgenleşigini geçirdi

Kataryň Goranmak ministrliginden berilen beýannamada bilelikdäki türgenleşigiň maksadynyň awia söweş ukybyny güýçlendirmek, harby manýowrlary berjaý etmek we iki tarapyň arasynda tejribe alyşmakdan ybaratdygy nygtaldy.

Beýnamada ştatdaky uçarman Ali Al Ahbabiniň: “İki tarapyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini maksat edinýän harby türgenleşik Kataryň we Pakistanyň Harby howa güýçleriniň arasynda gelejekde geçiriljek türgenleşikleriň özenini emele getirer” diýlen sözlerine orun berilýär.Degişli Habarlar