Yrakda Amerikaly esgerleriň bolýan harby bazasyna raketa hüjümi guraldy

Taji harby bazasyna katýuşa raketasy atyldy

Yrakda Amerikaly esgerleriň bolýan harby bazasyna raketa hüjümi guraldy

 

Yragyň paýtagty Bagdatda, Amerikaly esgerleriň bolýan Taji harby bazasyna raketa hüjümi guraldy.

Mesele hakynda howpsyzlyk güýçleri tarapyndan berlen ýazmaça beýanatda, Amerikaly esgerleriň bolýan Taji harby bazasyna katýuşa raketasynyň atylandygy nygtaldy.

Beýanatda hüjümde ýogalanyň ýada ýaralananyň bolup bolmandygy barada maglumat berilmedi.

 


Etiketkalar: Yrak , partlama , harby baza

Degişli Habarlar