Siriýanyň hökümetiniň Idlibde guran howa hüjümlerinde 14 adam ýogaldy

Siriýanyň hökümeti Idlibde asuda ilata garşy guraýan howa hüjümlerini dowam etdirýär

Siriýanyň hökümetiniň Idlibde guran howa hüjümlerinde 14 adam ýogaldy

Milli Goranmak ministrligi, Siriýanyň hökümetiniň Idlibde guran howa hüjümlerinde çagalar we zenanlar bilen birlikde 14 adamyň ýogalandygyny, 27 adamyň ýaralandygyny mälim etdi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýanatda, Siriýanyň hökümetiniň Idlibde asuda ilata garşy guraýan howa hüjümlerini dowam etdirýändigi nygtaldy.

Beýanatda “Şu gün iki bazar ýerine guralan hüjümlerde çagalar we zenanlar bilen birlikde 14 adam ýogaldy, 27 adam hem ýaralandy” diýildi.Degişli Habarlar