Yrakda hökümete garşy geçirilýän ýörişleriň çäginde käbir dükanlaryň ammarlary oda berildi

Binadaky ýangyny söndürmek üçin ýangyn söndürijileriň gelmezligi bolsa ünsleri özüne çekdi

1307842
Yrakda hökümete garşy geçirilýän ýörişleriň çäginde käbir dükanlaryň ammarlary oda berildi

Yrakda hökümete garşy geçirilýän ýörişleriň çäginde paýtagt Bagdaky käbir dükanlaryň ammarlary oda berildi.

Tahrir meýdanynyn dolarynda Tigr derýasynyň kenaryndaky dükanlaryň ammarlarynyň ýerleşýän binasy şahsyýeti näbelli adamlar tarapyndan oda berildi.

Binadaky ýangyny söndürmek üçin ýangyn söndürijileriň gelmezligi bolsa ünsleri özüne çekdi.

Yrakda işsizlige we gaplyga garşy 1-nji oktaýbrda başlan protest ýörişlerinde 319 adam ýogaldy, 15 müňden gowrak adam hem ýaralandy

 

 

 

 


Etiketkalar: #ammar , #dükan , #ýangyn

Degişli Habarlar