Tramp 2 million dollar jerime tölemeli edildi

ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheriniň kazyýetlerinden biri Prezident Donald Trampa kömek guramasy “Tramp gaznasyny” syýasy hem-de söwda bähbitli peýdalanandygy sebäpli 2 million dollar jerime töleme jezasyny berdi

Tramp 2 million dollar jerime tölemeli edildi

Kazy Saliann Skarpulla kömek guramasy “Tramp gaznasynyň” syýasy we söwda bähbidi üçin hyýanatçylykly peýdalanylmagy sebäpli Trampyň 2 million dollar jerime tölemegi hakynda karar çykardy.

Skarpulll şeýle-de “Tramp gaznasynyň” ýapylmagy we gazna degişli 1,7 million dollaryň beýleki gaznalara geçirilmegi boýunça çözgüt kabul etdi.

Nýu-Ýokaryň Prokuroturasy geçen ýyl kömek gaznasy sebäpli ABŞ-nyň Prezidenti Trampa we maşgala agzalaryna garşy gozgan işinde 2,8 million jerime tölenmegini talap edipdi.Degişli Habarlar