Hytaý, Taliban bilen owgan hökümetiniň arasynda geçiriljek gepleşiklerine ýer eýeçiligini eder

"Taliban-Owgan gepleşik etabynyň Hytaýda geçirilmegi meselesinde ylalaşyk gazanyldy”

Hytaý, Taliban bilen owgan hökümetiniň arasynda geçiriljek gepleşiklerine ýer eýeçiligini eder

Hytaý, Taliban bilen owgan hökümetiniň arasynda geçiriljek parahatçylyk gepleşiklerine ýolbaşçylyk eder.

Mesele hakynda berlen beýanatda, Hytaýda geçirilmegi meýilleşdirilýän Taliban-Owgan gepleşiklerine Owganystanyň adyndan gatnaşjak toparyň sanawynyň taýarlanýandygy nygtaldy.

Beýanatda “Owganystanyň Prezidenti Eşref Ganiniň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wang Ýi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigi we Taliban-Owgan gepleşik etabynyň Hytaýda geçirilmegi meselesinde ylalaşyk gazanyldy” diýildi.

Beýanatda parahatçylyk gepleşikleriniň, owgan hökümetiniň we halkynyň ýolbaşçylygynda geçirilmeginiň möhümdigi nygtaldy.

Talibanyň Katardaky ofisiniň metbugat geňeşçisi Suhail Şahin hem Owganystandaky syýasy kynçylygyň çözülmegi üçin gepleşiklere topar ugratjakdyklaryny ýatlatdy

 

 Degişli Habarlar