Siriýa Konstitutsiýa komitetiniň, ilkinji maslahaty Ženewada geçirilýär

150 adamlyk komitetde Siriýanyň hökümetinden 50, oppozisionerlerden 50 we jemgyýetçilik guramalaryndan hem 50 adam ýer alýar

1297253
Siriýa Konstitutsiýa komitetiniň, ilkinji maslahaty Ženewada geçirilýär
suriye anayasa komitesi1.jpg

Siriýa krizisiniň çözülmegi üçin 23-nji sentýabrda döredilen Siriýa Konstitutsiýa komitetiniň, ilkinji maslahaty Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilýär

Maslahat BMG-nyň Siriýa boýunça ýörite wekili Pederseniň açylyş çykyşy bilen başlady

Pedersen çykyşynda, “Siriýanyň hökümetiniň we oppozisionerleriň wekilleri bir ýere jemlenişdi we bu taryhy waka” diýdi.

150 adamlyk komitetde Siriýanyň hökümetinden 50, oppozisionerlerden 50 we jemgyýetçilik guramalaryndan hem 50 adam ýer alýar

Pedersen uly tejribä eýe bolan şol adamlaryň etaba uly goşant goşjakdygyny aýtdy.

Maslahatda konstitutsiýanyň taslama teksti taýarlanar

 

 

 

 Degişli Habarlar