Kuweýtli halk deputaty, “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasyna goldaw berýär

Üsame Şahin, “Araplar we musulmanlar Türkiýäniň, Siriýadaky arap we kürt doganlarynyň halas edilmegine goldaw berýär” diýdi

1287092
Kuweýtli halk deputaty, “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasyna goldaw berýär

Kuweýtli halk deputaty Üsame Şahin, “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasyna Araplaryň we musulmanlaryň goldaw berýändigini aýtdy

Üsame Şahin, “Araplar we musulmanlar Türkiýäniň, Siriýadaky arap we kürt doganlarynyň halas edilmegine goldaw berýär” diýdi.

“Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasyna goldaw berip Türkiýäniň ýeke bolmandygyna ünsi çeken Şahin, Arap Ligasynyň döredilen gününden bäri  ady agzalýan ýurtlaryň hukuklaryny goramandygyna ünsi çekdi.

Kuweýdiň hökümeti penşenbe güni taraplara parasatly hereket edilmegi barada çagyryş beripdi we harby oeprasiýanyň bes edilmegini isläpdi

 Degişli Habarlar