“Döwletleriň serhetlerini goramak hukugy bar”

Wengriýa ÝB-niň jarnamasyny weto etdi

“Döwletleriň serhetlerini goramak hukugy bar”

ÝB-niň Siriýanyň demirgazygyna guraýan “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasynyň öň ýanynda duýdurmak üçin taýarlan jarnamasy Wengriýa tarapyndan weto edildi.

Sişenbe güni taýarlanan we düýn ÝB-ne agza 28 ýurduň wekilleriniň goly bilen çap edilmegi meýilleşdirilen jarnama Wengriýa gol goýmady.

Wengriýa wetosyna esas hökmünde “döwletleriň serhetlerini goramak hukugynyň bardygyny” görkezdi.Degişli Habarlar