Eýran, Türkiýe-Yrak serhedinde harby türgenleşik başlatdy

Eýranyň goşuny, ýurdyň demirgazyk-günbataryndaky Urmiýe şäheriniň golaýynda harby türgenleşik başlatdy

Eýran, Türkiýe-Yrak serhedinde harby türgenleşik başlatdy

Eýranyň goşunyna degişli internet saýtda berilen ýazmaça beýanatda, Eýranyň Guryýer güýçleri serkerdeliginiň, Türkiýe-Yrak serhedindäki Urmiýe şäheriniň golaýynda “Bir nyşan, bir ok” şygary bilen türgenleşik başladandygy mälim edildi.

Ozaldan habardar edilmedik türgenleşigiň näçe gün dowam etjekdigi barada bolsa maglumat berilmedi.


Etiketkalar: türgenleşik , Eýran

Degişli Habarlar