Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin doglan gününde aýlyk hakyny ýokarlandyrdy

Putin tarapyndan gol çekilen kararnama görä Russiýada döwlet baştutanlygy we premýer ministrlik wezipeleri üçin tölenýän aýlyk haklary 4,3 göterim ýokarlandyryldy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin doglan gününde aýlyk hakyny ýokarlandyrdy

Gol çekilen kararnama laýyklykda goranyş, adatdan daşary ýagdaýlar, içeri işler ministrlikleri bilen Federal howpsyzlyk gullugy ýaly käbir resmileriň aýlyk haklary hem şol mukdarda ýokarlandyryldy.

Putin geçen ýyl prezidentlik wezipesinden 8,6 million rubl (132 müň dollar” gazanypdyç

1952-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda doglan Putin 67 ýaşady.Degişli Habarlar