Tramp Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek islemeýär

Ak Tam Owganystanda guralan we 48 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümleri ýazgardy

Tramp Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek islemeýär

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň, Owganystanda guralan terrorçylykly hüjümler sebäpli Taliban bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirmejekdigi nygtaldy

Ak Tamdan berlen beýannamada, Owganystanyň paýtagty Kabulda we Parwan welaýatynda guralan we 48 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümler ýazgaryldy

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygy hem Owganystanda guralan hüjümleri ýazgarypdy

Owganystanda guralan iki hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne alypdy

 

 


Etiketkalar: Taliban , ýazgarmak , ABŞ

Degişli Habarlar