ABŞ Owganystanda guralan hüjümleri ýazgardy

Owganystanyň paýtagty Kabulda we Parwan welaýatynda guralan hüjümlerde 48 adam ýogalypdy

ABŞ Owganystanda guralan hüjümleri ýazgardy

 

ABŞ, Taliban tarapyndan Owganystanyň paýtagty Kabulda we Parwan welaýatynda guralan we 48 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümleri ýazgardy

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygy Talibanyň düýn Owganystanda guran hüjümleri hakynda beýanat berdi.

Beýanatda “Taliban soňky hüjümleri bilen owgan halkyna we guramalaryna äsgermezçilik edýändigini görkezýär. Taliban owgan halkyna we ýurduň geljegine uly zeper ýetirmegiň ýerine durnuklylygyň üpjün edilmegi üçin herekete geçmeli” diýildi.

Taliban tarapyndan Owganystanyň paýtagty Kabulda we Parwan welaýatynda guralan hüjümlerde 48 adam ýogalypdy

 

 

 


Etiketkalar: ýazgarmak , Owganystan , ABŞ

Degişli Habarlar